• گریم باورپذیر و طبیعی
  • فیلمبرداری بسیار خوب (خصوصا از لحاظ کادربندی)
  • واقعیت‌های درون زندان، به خوبی نشان داده می‌شود
  • ایفای نقش خوب «مایکل فسبندر» در نقش «بابی سندز»
  • کارگردان فیلم در نمایش خشونت، بسیار پرده‌در و بی‌پروا عمل می‌کند
7.6
30nama-logo 7.88
movie image

اخبار 30نما آرشیو کلی

quote image Stranger Things 2016
مایک: «دوست» کسی هست که آدم حاضره هر کاری براش بکنه.

مرکز آموزش آرشیو کلی

آخرین اخبار دنیای فیلم و سریال
آرشیو کلی
نقد، بررسی و مصاحبه ها
آرشیو کلی